Theo Khảo sát kinh doanh Việt Nam, năm 2019, Việt Nam có 65 công ty bảo hiểm bao gồm 31 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, 18 công ty bảo hiểm nhân thọ, 2 công ty tái bảo hiểm và 14 công ty môi giới bảo hiểm. Tổng doanh thu bảo hiểm ước tính hơn 160.000 tỷ đồng, đóng góp 2,9% GDP.

Có thể thấy được, tiềm năm thị trường của ngành này là vô cùng lớn, bên cạnh đó, chi phí hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành này cũng không hề nhỏ, hiện tồn tại một số vấn đề điển hình như sau:

Quy trình làm việc rườm rà, mất nhiều thời gian thực hiện

Tạo và cấp chứng chỉ Bảo hiểm theo cách thủ công hoàn toàn bằng thao tác đánh máy bản cứng, phê duyệt và chờ giấy chứng nhận trong bản cứng.

Báo cáo trực tiếp bằng văn bản

Các yêu cầu bảo hiểm mới, giá trị hợp đồng, thanh toán của khách hàng... sẽ chỉ gửi lại cho công ty bảo hiểm dưới dạng tệp excel vào cuối ngày/tuần và sử dụng nguồn nhân lực lớn để cập nhật thông tin vào hệ thống cốt lõi.

Không so sánh và phân tích dữ liệu

Không có công cụ cho khách hàng để so sánh sản phẩm bảo hiểm, nhà cung cấp và giá cả.

Sản phẩm cho khách hàng vẫn dựa trên tìm kiếm hoặc yêu cầu của khách hàng, chưa dựa trên phân tích dữ liệu hoặc hành vi của khách hàng để làm nổi bật sản phẩm theo yêu cầu tại thời điểm truy cập.

Thiếu phương thức thanh toán trực tuyến

Thanh toán cho các công ty bảo hiểm vẫn theo cách truyền thống bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi đến kỳ hạn thanh toán.

Quy trình thực hiện kinh doanh bảo hiểm theo cách truyền thống

Do đó, Ban lãnh đạo của Centech Interactive nhận ra tiềm năng từ việc số hóa quy trình quản lý bảo hiểm và bán hàng, tăng lợi nhuận từ việc giảm chi phí hoạt động.

Vào tháng 2 năm 2019, dự án Insurtech đầu tiên của Insbank - Centech Interactive chính thức được ra mắt, với mong muốn sản phẩm sẽ giúp giảm thời gian hoạt động trong quy trình bán bảo hiểm, cung cấp các công cụ quản lý bán hàng. sản phẩm hiệu quả cho ngành bảo hiểm, từ đó tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Ban lãnh đạo với các hướng dẫn và quyết định nhanh chóng, Centech Interactive tin rằng đây sẽ là một cuộc cách mạng của ngành bảo hiểm Việt Nam để đáp lại tinh thần của cuộc cách mạng 4.0.