Cung cấp trải nghiệm bán hàng liền mạch trên tất cả các sản phẩm và nghiệp vụ kinh doanh sản phẩm Bảo hiểm theo mô hình Bancassurance

Cho phép thực hiện mọi nghiệp vụ bán hàng, thống kê, báo cáo, xét duyệt... sản phẩm trên nền tảng kỹ thuật số an toàn và đáng tin cậy

Cung cấp thông tin về sản phẩm khách hàng quan tâm với thông tin so sánh, tư vấn chi tiết, nâng cao năng lực tư vấn và hiệu quả bán hàng

Thiết kế giải pháp tối ưu UX, UI mang tới trải nghiệm người dùng tốt nhất cho tất cả đối tượng sử dụng giải pháp

Khả năng tích hợp cùng lúc nhiều sản phẩm bảo hiểm của nhiều công ty cung cấp với thông tin so sánh thực thế theo thời gian thực

Xây dựng bởi đội ngũ có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ bảo hiểm. Thích hợp với mô hình Bancassurance