I. Điều kiện giao dịch chung

Tất cả các sản phẩm được kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho phép và tuân thủ đầy đủ tính pháp lý của sản phẩm, không thuộc các trường hợp mặt hàng cấm kinh doanh, cấm quảng cáo của pháp luật.

Khách hàng cam kết cung cấp thông tin đăng ký dịch vụ chính xác.

II. Vận chuyển và giao nhận

Sản phẩm điện tử được gửi qua Email của khách hàng ngay sau khi cấp đơn thành công.

Khách hàng đảm bảo cung cấp thông tin Email chính xác để nhận thông tin.

III. Phương thức thanh toán

Khi tiến hành thanh toán phí dịch vụ của Insbank, quý khách vui lòng:
1/ Thanh toán qua chuyển khoản Ngân hàng:
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Nội
- Số tài khoản: 211-10-00-093245-6
2/ Yêu cầu quý khách gửi Email sau khi đã thanh toán cho chúng tôi, trong đó ghi rõ:
– Tên người chuyển khoản, số tài khoản, tên ngân hàng thực hiện chuyển khoản
– Email quý khách dùng để đăng ký dịch vụ tại Insbank.
– Số tiền thanh toán và các ghi chú khác.

IV. Mô hình hoạt động và hàng hóa dịch vụ kinh doanh

Cung cấp giải pháp phầm mềm quản lý thông tin khách hàng